Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er en obligatorisk del av opplæringen for alle som skal ta førerkort første gang, uansett klasse. Hvis du har gjennomført TG for en annenn klasse behøver du ikke ta nytt kurs. Kurset har 17 undervisningstimer inkludert 4 timer førstehjelp og 3 timer mørkedemonstrasjon. Du kan delta på TG etter fylte 15 år.

Dersom du er over 25 år og ikke har førerkort fra før, må du delta på 4 timer førstehjelp og 3 timer mørkedemonstrasjon.

Husk at du alltid skal ha med bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs og gyldig ID når du øvelseskjører, også på trafikkskolen. Har du førerkort tar du med dette. Er du over 25 år, må du ha med gyldig ID.

Ta kontakt

Adresse

Erling Skakkes gt. 40 (Leüthenhaven)

7012 Trondheim

739 29 800

brit@nidarostrafikkskole.no